بررسی بین المللی مدیریت و بازاریابی

تخمین زمان مطالعه : ۵ دقیقه

استراتژیک حسابداری مدیریت هزینه شرکت

دراستراتژیک حسابداری مدیریت، هزینه شرکت مشخصه‌ای جهت مقایسه حسابداری مدیریت استراتژیک می‌باشد. حسابداری به عنوان یک جزء از عملکرد مدیریت حسابداری و مکانیسم تحقیق می‌باشد. هزینه‌های سیستم‌های استراتژیک حسابداری شامل مدیریت، تجزیه و تحلیل می‌باشد. حسابداری فرم و ارغام جریان اطلاعات به منظور توسعه و تحقیق بخشیدن به شرکت بر اساس روش هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) روش حسابداری مدیریت استراتژیک و هزینه شرکت در ساختار مدیریتی پیشنهاد شده نویسندگان در شش مرحله می‌باشد روش (ABC) نشان می‌دهد در شرایط اقتصاد بازار، همه شرکت‌ها باید انعطاف‌پذیر بوده و واکنش سریعی نسبت به تغییرات محیط داخلی وخارجی به منظور تشکیل استراتژی رقابتی بلندمدت و سیاست‌ها داشته باشند. بنابر این مشکل اطلاعاتی مدیریت استراتژیک درروند مدیریتی تصمیم‌گیری در حال تبدیل شدن حیاتی می‌باشد. سیستم یکپارچه مدیریت استراتژیک بر مدیریت اطلاعات حسابداری استوار است. این حسابداری مدیریت است که باعث ایجاد پایگاه دانش برای کاربران داخلی به شکل لازم الاجرای جریان اطلاعات برای مدیریت قطعی می‌باشند.

رویکردهای مفهومی برای ثبت جریان اطلاعات یکپارچه مدیریت استراتژیک از اهمیت‌های نظری نتایج ارائه شده و پیشنهاد شده شرکت می‌باشد ماهیت حسابداری مدیریت استراتژیک در هزینه‌های شرکت  می‌باشد که در عمل استفاده می‌شوند تحلیل و نتیجه‌گیری این است که در روش حسابداری هزینه‌های مدیریت استراتژیک باید همه موقعیت‌یابی‌های استراتژیک شرکت را مد نظر قراردهد و بر اساس هماهنگی سیستم‌های موجود شکل بگیرد روش (ABC)در ساختار فرآیند مدار شرکت توسعه پیدا کرده است و ۶ مرحله را در ثبت تشکیل داده برای هزینه‌ها فرض می‌کند و این روش در بودجه بندی وتحلیل و کنترل استفاده می‌گردد. نتایج تحقیقات نظری را می‌توان به عنوان کمک به بهبود تحقیقات علمی بر روی حسابداری مدیریت استراتژیک طبقه بندی نمود. حسابداری مدیریت استراتژیک در نظر گرفته شده به شکل حسابداری و پشتیبانی از اطلاعات برای مدیریت ارشد می‌باشد که شامل ابتدا فراتر رفتن از محدودیت محیط داخلی و گرفتن اطلاعات در مورد محیط خارجی بازارها  است که در قبال سهام و غیره و تعیین روابط بین این ماموریت انتخاب شده است .

رویکردهای مفهومی برای ثبت جریان اطلاعات یکپارچه مدیریت استراتژیک از اهمیت‌های نظری نتایج ارائه شده پیشنهاد شده شرکت می‌باشد. نتیجه‌گیری این است که روش حسابداری هزینه‌های مدیریت استراتژیک باید همه موقعیت‌یابی‌های استراتژیک شرکت را مدنظر قراردهد و براساس هماهنگی سیستم‌های موجودشکل بگیرد روش (ABC)  در ساختار فرآیند مواد شرکت توسعه  پیدا کرده است و۶  مرحله را در ثبت تشکیل داده برای هزینه‌ها فرض می‌کند و این روش در بودجه بندی و تحلیل و کنترل استفاده می‌شود نتایج تحقیقات نظری را می‌توان به عنوان کمک به بهبود تحقیقات علمی بر روی حسابداری مدیریت استراتژیک طبقه بندی نمود. در شرایط اقتصادی بازار شرکت‌ها باید انعطاف‌پذیر بوده و واکنش سریعی به محیط داخلی وخارجی و تغییرات به منظور تشکیل استراتژی رقابتی بلند مدت و سیاست‌های آنها داشته باشند بنابر این مشکل اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در حال  تبدیل شدن حیاتی است. این حسابداری مدیریتی است که باعث ایجاد پایگاه دانش برای کاربران داخلی به شکل اطلاعات لازم الاجرا برای مدیریت قطعی می‌باشد. در طول دو دهه گذشته توجه کافی از نظر علمی نظری حسابداری مدیریت شده و مطالعات کاملی صورت پذیرفته است اما هنوز توجیه علمی حسابداری مدیریت استراتژیک موضوعی است که بر روی آن بحث وجود دارد. روش مدیریت حسابداری استراتژیک باید براساس رویکرد یکپارچه توسعه یافته به شکل محیط اطلاعاتی ‌باشد که شامل کل چرخه روش‌های مدیریت با توجه به موقعیت‌های استراتژیک این شرکت است. این شرکت توجه ویژه‌ای را به سطح ساختار هزینه‌ها دارد که هدف از مدیریت استراتژیک و در نتیجه مدیریت حسابداری می‌باشد. فضای اطلاعاتی یکپارچه در هزینه‌های شرکت این امکان را برای ساخت یک سیستم اطلاعات مناسب برای ارزیابی بهره‌وری خود مهیا می‌سازد. این امر یک مشکل مهم علمی برای ایجاد سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک بر اساس روش در راستای رفع نیازهای مدیریت ارشد شرکت می‌باشد. مسائل مربوط به توسعه روش حسابداری مدیریت در حسابداری، مدیریت عمومی، استراتژیک به ویژه در آثار بسیاری از محققان از جمله محققان روسی مورد بررسی قرارگرفته است. دانشمندان یک سهم بزرگ پژوهشی از این موضوع دارند و باید توجه داشت که بسیاری از مسائل هنوز قابل بحث می‌باشند. برای اجرای موفقیت آمیز سیاست‌های استراتژیک شرکت این سیاست‌ها را به شکل یک جریان اطلاعات حسابداری یکپارچه ناشی از روند مدیریت هزینه در ساختارهای فرآیندگرا می‌باشد که بخش جدایی‌ناپذیر از یک جریان کلی اطلاعات حسابداری یکپارچه در مدیریت استراتژیک هزینه‌های شرکت می‌باشند. تدوین و اجرای این مشکل پیچیده اهمیت علمی و عملی ضروری رادارد، که به منظور توسعه و تصمیم‌گیری‌های مدیریت استراتژیک و بهینه‌سازی تعیین اهداف و وظایف ساختارهادر مطالعات می‌باشد.

تعیین وظایف :

۱٫برای تعیین شکل‌گیری رویکردهای مفهومی یکپارچه حسابداری در جریان اطلاعات شرکت‌ها و مدیریت استراتژیک آنها

۲٫برای توجیه مفهوم هدف و توابع حسابداری مدیریت استراتژیک و تعیین جهت توسعه آنها

۳٫برای تجزیه و تحلیل استفاده از سیستم‌های استراتژیک حسابداری در فعالیت‌های شرکت‌های عملی

۴٫به منظور توسعه روش حسابداری مدیریت استرانژیک هزینه شرکت در ساختار مدیریت فرآیندگرا

۵٫عملیات تحقیق جنبه‌های نظری روش شناختی و عملی حسابداری مدیریت استراتژیک درفرآیند تشکیل یکپارچه جریان اطلاعات حسابداری در سیستم مدیریت شرکت می‌باشد. هدف این پژوهش حسابداری جریان اطلاعات در هزینه‌های شرکت می‌باشد.

اساس تحقیقات نظری و روش شناختی تشکیل شده از آثار دانش‌مندان اختصاص داده شده به مسائل حیاتی مدیریت استراتژیک حسابداری، مقررات کلان و اقتصاد خرد تئوری مدیریت توسعه استراتژیک و نظریه سیستم‌های اطلاعات می‌باشد.

عوامل نفوذ رو به رشد و اهمیت مدیریت استراتژیک

۱٫تغییرات شتاب در محیط خارجی ظهور خواسته‌های جدید و تغییر موقعیت مشتری

۲٫رقابت در حال رشد برای منابع

۳٫کسب و کار بین المللی

۴٫ظهور امکانات جدید که گاهی اوقات کاملا غیر منتظره برای کسب و کار انجام می‌شود

۵٫توسعه شبکه‌های اجتماعی به ساخت دریافت و توزیع اطلاعات به سرعت امکان‌پذیراست

۶٫در دسترس بودن گسترده از فن‌آوری مدرن

۷٫تغییر نقش منابع انسانی

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.