حسابداری ضبط و نگهداری منظم و جامع معاملات مالی مربوط به یک کسب و کار می‌باشد. این روند خلاصه‌ای از تجزیه و تحلیل و گزارشات معاملات است که برای سازمان‌های نظارتی و نهادهای جمع آوری مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسابداری تقریبا یکی از وظایف کلیدی برای هر کسب و کار می‌باشد که توسط حسابدار در شرکت‌های کوچک و در سازمان‌های بزرگ از طریق بخش مالی با ده‌ها تن  از کارکنان آن سازمان صورت می‌پذیرد. گزارش تولید شده توسط جریان‌های مختلف حسابداری مانند هزینه حسابداری و مدیریت حسابداری در کمک به مدیریت تصمیم گیری کسب و کار ارزشمند می‌باشد. در حالی که توابع اساسی حسابداری را می‌توان با یک حسابدار به کار گرفت.

تعریف دیگری از حسابداری: حسابداری یعنی زبان تجارت زیرا از طریق این زبان و تهیه و نگهداری گزارشات مالی می توانیم اطلاعات لازم را برای مراکز و اشخاص ذینفع تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم. اشخاص‌ ذینفع مانند مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان سازمان‌های مالی و … هستند. صورت‌های مالی به طور خلاصه شامل عملیات‌های مالی و جریان‌های نقدی بیش از یک دوره خاص در یک شرکت بزرگ است که این اظهارات مختصر بر اساس هزاران نفر از معاملات مالی می‌باشد در نتیجه نقطه اوج تمام نامگذاری‌های حسابداری سالها مطالعه و معاینات دقیق همراه با حداقل تعداد سالهای تجربه حسابداری عملی می‌باشد.

اصول حسابداری در اغلب موارد مجموعه‌ای از استانداردهای مربوط به تعادل شناسایی اوراق، اندازه گیری سهام برجسته و دیگر مسائل حسابداری است که مورد استفاده حسابداری برای تهیه صورت‌های مالی می‌باشد.در حقیقت حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خلاصه نمودن اطلاعات و همچنین تهیه گزارشات مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد و این اطلاعات مورد استفاده افراد ذینفع درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌گیرد، ذینفعان درون سازمانی مانند مدیران و برون سازمانی مانند بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و اداره مالیات می‌باشند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.