دیدگاه انتقادی در حسابداری

دیدگاه انتقادی در حسابداری

تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه

تاکنون حسابداری با دیدگاه‌های مختلفی مد نظر قرارگرفته است. دیدگاه‌هایی مثل تصمیم‌گیری، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری، تئوری نمایندگی و غیره. حسابداری ادعا می‌کند اطلاعات ارائه شده بی‌طرفانه و بدون سوءگیری بوده است ولی شواهد نشان می‌دهد که حسابداری مانند ابزاری در دست عده‌ای است که تنها منافع گروه خاصی را تامین کرده و منافع دیگران را نادیده می‌گیرند در حقیقت حسابداری آگاهی و یا شعوری تصنعی را در استفاده کنندگان به وجود می‌آورد. هم اکنون دیدگاه‌های عمل حسابداری به حمایت از اقتصاد، ساختار اجتماعی و تحکیم توزیع نابرابر قدرت و ثروت را در جامعه گرایش داده است. یکی از ویژگی‌های اصلی تئوری انتقاد حسابداری تلقی حسابداری به عنوان علوم اجتماعی و اعتقاد به این واقعیت است که روش علمی به عنوان روشی برای انجام تحقیق و پژوهش در پاسخ به همه نیازهای حرفه حسابداری است و یک‌سری محدودیت‌هایی را دارد. تفکر انتقادی یک نوع فرآیند است و نتیجه و پرسش اصول موضوعه را در بر می‌گیرد. این موضوع مهم می‌باشد که زمینه مسائل را درک کنند و همچنین اصول موضوعه مهم و اساسی و نظام ارزشی اجتماعی در این تفکر درک  می‌شود .اصول موضوعه[Axioms)*[۱)، اصطلاحی در منطق است و به معنی قضایایی است که در علمی خاص استفاده می‌شود و درستی آنها بدون استدلال مسلم گرفته می‌شود و مبنای استنتاج قضایای دیگر قرار می‌گیرد. تفکر انتقادی یک فعالیت مولد مثبت است و ابتکار و خلاقیت در آن وجود دارد در تفکر انتقادی تخیل وجود دارد و کلیه احتمالات بررسی می‌شود. در نتیجه به یک تردید فکری منجر می‌گردد تغییرات در این تفکر به سادگی پذیرفته می‌شود، هم‌چنین نتایج اقدامات پیش بینی می‌شود. تفکر انتقادی هم جنبه عاطفی دارد هم جنبه عقلانی. نوعی تفکر است که کل مغز را در برمی‌‌گیرد. زمانی که ما اصول موضوعه خود را در قالب عقاید و تعهدات خود در دنیای اطراف خود تشخیص می‌دهیم. معیارهایی که کاملا عینی نیست بلکه بیشتر جنبه ذهنی دارد در این تفکر وجود دارد.  افرادی که از تفکر انتقادی استفاده می‌نمایند افرادی کنجکاو، منعطف، شریف و شکاک هستند آنها می‌توانند تعصب را از منطق و حقایق را از عقاید جدا سازند. آنها می‌توانند فکر را به صورت عقلانی و هدف‌داری همراه با عواطف و شواهد برای حرکت به سوی آینده استفاده نمایند. مهارت تفکر انتقادی توانایی استفاده موثر اطلاعات و دانش یک فرد در انجام کارها می‌باشد. سطح محاسباتی بیشتر به ارتباط مهارت‌های تفکر انتقادی در زمینه آموزشی حسابداری می‌پردازد. دانش حسابداری جبری است زیرا در هر نقطه مرحله بعدی مسیر از مرحله کنونی نتیجه می‌گیرد  به کمک علم حسابداری مسیر گسترده‌ای از مسائل به صورت مرحله به مرحله پیموده می‌شود و منجر به حل مسائل می‌شود. در علم حسابداری و فاز آموزشی تفکر ساختاری کلی است که به ویژگی‌های گسترده مسائل بنا شده است. و مهارت محاسباتی را در حسابداری ایجاد می‌کند. در علم حسابداری اساتید حسابداری همواره بر سطح محاسباتی تفکر تاکید اساسی دارند و این عمل را جز اساسی آموزشی خود می‌دانند . درعلم حسابداری مهم است که ذهن چه کاری انجام می‌دهد زیرا نحوه عمل ذهن در محاسبات تاثر گذار است.در تفکر انتقادی حسابداری چند سطح محاسباتی مهارت‌های تفکر انتقادی وجود دارد.

سطوح محاسباتی مهارته های تفکر انتقادی :

۱٫٫مسئله یابی

۲٫حل مسئله

۳٫جستجوی مفروضات

۴٫فرضیه سازی

۵٫آزمون فرضیه

۶٫تفسیر نتایج

۷٫تلخیص

۸٫نتیجه گیری

۹٫تحلیل حساسیت

۱۰٫تشخیص

۱۱٫طراحی پروژه­ها

۱۲٫پاسخ به انتقادها

۱۳٫نوشتن

۱۴٫ گوش کردن

۱۵٫ بیان­ شفاهی

۱۶٫ترکیب

۱۷٫مشاهده

۱۸٫مقایسه

۱۹٫طبقه ­بندی

Axiomsاصول موضوعه، قاعده کلی، اصل عمومی[۱]*

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.