سرمایه فکری

تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه

در عصر حاضر با پیشرفت و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها و سرمایه فکری آنها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابت پایدار است. عصر حاضر را عصر اقتصاد دانش محور نیز می‌نامند که در آن نقش و اهمیت دانش و سرمایه در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است. به همین دلیل توجه به اقلام نامشهود در زمینه‌های متعددی از جمله اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور وسیعی رشد یافته است و به همین خاطر با افزایش اهمیت سرمایه و دانش سرمایه فکری به عنوان مقوله‌ای پژوهشی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمان‌ها مورد توجه قرارمی‌گیرد. اکثریت قریب به اتفاق مقالات چاپ شده در زمینه سرمایه فکری برگزارش چگونگی کش‌مکش سرمایه‌ها شرکت‌ها و سازمان‌ها متمرکز شده‌اند با این حال جالب توجه است که سرمایه فکری یک تکنولوژی و گزارش‌دهی و مدیریت ارتباط دانش در جامعه پیشنهاد می‌شود. سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان به رقابت  می‌پردازد. افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش فکری شرکت‌ها موجب انجام تحقیقات متعدد در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت‌های مالی شرکت‌ها شده است از عواملی که بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد ولی در صورت‌های مالی ارائه نمی‌شود ارزش برند، ارزش سرمایه فکری وغیره می‌باشد. سرمایه فکری منابع استراتژیکی است که شرکت‌ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می‌نمایند. سرمایه فکری ودارایی‌های نامشهود عوامل اصلی سود ‌آوری در سازمان می‌باشد و موفقیت سازمان به این دو اصل بستگی دارد. در اقتصاد دانش محور از سرمایه فکری برای ایجاد ارزش سازمان استفاده می‌نمایند و موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این سرمایه‌ها در سازمان بستگی دارد. سرمایه فکری ارزش نامحسوس یک کسب و کار است که مردم آنرا سرمایه انسانی می‌نامند. ارزش ذاتی در این نوع روابط سرمایه است، این نوع از سرمایه برای ارزش دارایی‌های مشهود در تراز نامه شرکت ذکر شده استفاده می‌شود. معنی دوم سرمایه فکری که در شرکت‌های بزرگ به تصویب رسیده است بازیافت دانش از طریق مدیریت دانش متمرکز شده است. سرمایه فکری در زمینه ارزیابی ثروت از سازمان استفاده می‌شود. متریک برای ارزش سرمایه فکری مقداری است که توسط آن ارزش یک شرکت بیشتر از ارزش دارایی‌های ملموس مالی و فیزیکی آن شرکت است.

سرمایه‌های فیزیکی و سرمایه‌های مالی مندرج در دارایی‌های شرکت‌های بزرگ به طور مستقیم در مدارک شرکت‌های بزرگ قابل مشاهده است اندازه‌گیری ارزش واقعی و عملکرد کل اجزای سرمایه فکری در بخش مهمی از اجرای دانش اقتصادی شرکت در عصر اطلاعات وجود دارد. درک سرمایه فکری در یک سازمان اجازه اعمال نفوذ بر دارایی‌های فکری را به سازمان می‌دهد. سرمایه ساختاری که ویژگی فکری[IP) *[۱)یکی از اجزای آن می‌باشد از اجزای سرمایه فکری می‌باشد. در سرمایه فکری در سطح ملی به سرمایه ناملموس ملی یا [۲]*(NIC)  شاره شده است. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی [۳]*(IFRS) و کمیته بین المللی سیستم‌های حسابداری با هدف تجویز درمان حسابداری برای دارایی‌های نامشهود در حال توسعه می‌باشد.

Intellectual property(IP)دارایی فکری          [۱]*

National Intangible Capital (NIC) سرمایه ناملموس ملی      [۲]*

International Financial Reporting Standards(IFRS)استانداردهای بین المللی گزارشگری ملی          [۳]*

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.