• بررسی بین المللی مدیریت و بازار یابی

  بررسی بین المللی مدیریت و بازاریابی

  توسط در ۰۹/۱۲/۱۳۹۵

  تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه اندازه گیری عملکردهای مالی مانند سود برای ارزیابی موفقیت یک شرکت، معیار مهمی است....

  3
 • ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

  توسط در ۱۸/۱۱/۱۳۹۵

  تخمین زمان مطالعه : ۲دقیقه ویژگی‌های کیفی به ویژگی‌هایی گفته می‌شود که باعث با ارزش شدن و قابل استفاده...

  12
 • ریسک و بازده

  ریسک و بازده

  توسط در ۱۸/۱۱/۱۳۹۵

  تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه انتظار داشتن بازده بالاتر، مستلزم پذیرش ریسک بیشتر می‌باشد. مفهوم عمومی این موضوع به...

  2
 • نقش حسابرسی داخلی در پیشگیری و کشف تقلب

  نقش حسابرسی داخلی در پیشگیری و کشف تقلب

  توسط در ۱۶/۱۱/۱۳۹۵

  تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه در سال‌های اخیر مدیران شرکت‌ها به خوبی اهمیت تنظیمات عمومی را دریافته‌اند و توجه...

  3
 • MIS And AIS

  MIS And AIS

  توسط در ۱۶/۱۱/۱۳۹۵

  تخمین زمان مطالعه : ۱۰دقیقه توسعه رو به رشد فن‌آوری در نیازهای اطلاعاتی از نقش‌های برجسته سیستم اطلاعاتی می‌باشد،...

  4
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.