5 مزیت حسابداری IT

تخمین زمان مطالعه : ۱۰دقیقه

۵ مزیت حسابداری IT

حسابرسان IT اغلب در محیط کسب وکار به آموزش خود جهت بالا بردن ارزش سازمان می‌پردازند. گروه حسابرسی داخلی معمولا یک جزء حسابرسی IT می‌باشد که به یک چشم انداز روشن در نقش یک سازمان مستقر می‌شوند. با این حال، حسابرسان IT در جامعه کسب و کار نیاز به درک عملکرد حسابرسی IT در جهت رسیدن به حداکثر سود می‌باشند. به طور خاص ممیزی IT ممکن است طیف گسترده‌ای از پردازش و زیر ساخت‌های ارتباطی از قبیل سیستم‌های کلاینت سرور و شبکه، سیستم عامل، سیستم‌های امنیتی، برنامه‌های کاربردی نرم افزاری، خدمات وب، پایگاه داده‌های زیر ساخت‌های مخابراتی روش مدیریت تغییر و برنامه‌ریزی بازیابی اطلاعات را پوشش می‌دهد. دنباله‌ای از استانداردهای ممیزی با شناسایی ریسک‌ها و ارزیابی کنترل طراحی و در نهایت تست کنترل اثر بخشی شروع می‌شود. حسابرسان می‌توانند به صورت ماهرانه در هر مرحله ارزش حسابرسی را اضافه نمایند. شرکت به طور کلی عملکرد حسابرسی را حفظ نموده و برای اطمینان از پیروی مقررات با شرایط خاص یک صنعت به ارائه تضمین کنترل تکنولوژی می‌پردازد. با این روش سرمایه‌گذاری در فناوری رشد می‌کند حسابرسان IT می‌توانند این اطمینان را فراهم آورند که ریسک‌ها کنترل می‌شوند. و ضرر و زیان‌های احتمالی زیاد بزرگ نیستند. یک سازمان همچنین ممکن است که در معرض ریسک قطع برق، تهدیدات امنیتی و یا آسیب پذیری باشد.

۵ مزیت ممیزی حسابرسی IT

۱٫کاهش ریسک: برنامه‌ریزی و اجرای حسابرسی IT شامل شناسایی و ارزیابی ریسک IT در یک سازمان می‌باشد. حسابرسی IT معمولا ریسک مربوط به محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و فرآیندهای تحت پوشش را شناسایی و بررسی می‌نماید. ریسک‌های اضافی شامل اثر بخشی، کارایی و قابلیت اطمینان IT می‌باشد هنگامی که ریسک‌ها ارزیابی می‌شود ‌می‌توان چشم انداز روشن در آن دوره را بوجود آورد. به منظور کاهش ریسک‌ها از طریق کنترل انتقال ریسک از طریق بیمه و یا از طریق قرار نگرفتن در معرض ریسک به عنوان بخشی از محیط عامل، قابل قبول می‌باشد. هر گونه تهدید و آسیب پذیری عملیات‌های مهم IT می‌تواند اثر مستقیم بر روی یک سازمان بگذارد. این موضوع یک مفهوم حیاتی از ریسک در کسب و کار می‌باشد. در کوتاه مدت سازمان نیاز به اطمینان بخشی در مورد وجود نداشتن ریسک‌ها دارد تا اقدام به کاری در آن سازمان نماید.

۲٫تقویت کنترل و بهبود امنیت: بعد از ارزیابی ریسک می‌توان آنرا کنترل، شناسایی و مورد بررسی قرارداد. کنترل‌های بی‌اثرو یا ضعیف طراحی شده را می‌توان دوباره طراحی و یا تقویت نمود. چهارچوب [COBIT*[۱ از کنترل‌های بسیار مفید می‌باشد.  چهارچوب COBIT تشکیل شده از ۴دامنه سطح بالا و۲۳ پوشش تحت کنترل فرآیند کاهش ریسک مفید است. تمام جنبه‌های امنیت اطلاعات از جمله اهداف کنترل، شاخص‌های کلیدی عملکرد، شاخص‌های هدف کلیدی و عوامل موفقیت بحرانی می‌باشند.COBIT  را می‌توان برای ارزیابی کنترل در یک سازمان به حسابرسان توصیه نمود. اضافه کردن ارزش واقعی به محیط زیست فناوری در کل یک سازمان استفاده می‌شود. چهارچوب کنترل یکی دیگر از کمیته‌های سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی است که جهت کنترل داخلی استفاده می‌شود. حسابرسان فناوری اطلاعات می‌توانند از این چارچوب برای تضمین اثر بخشی و کارایی عملیات، قابلیت اطمینان از گزارشگری مالی و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه استفاده نمایند. این چهار چوب شامل دو عنصر است که به طور مستقیم مربوط به کنترل، محیط کنترل و فعالیت‌های کنترل می‌باشد.

۳٫مطابق با مقررات: مقررات شامل الزامات خاص برای امنیت اطلاعات می‌باشد. حسابرسان تضمین می‌دهند نیازهای خاص یک تابع حیاتی دچار ریسک نشوند و ریسک‌ها را ارزیابی، کنترل و اجرا می‌نماید. صنایع مختلف دارای نیازهای اضافی مانند صنعت کارت پرداخت PCI هستند. استاندارد امنیت داده‌ها در صنعت کارت اعتباری مانند ویزا و مستر کارت وجود دارد. در تمام مناطق انطباقی و نظارتی حسابرسی فناوری اطلاعات نقش محوری دارد. سازمان نیاز دارد این اطمینان را بدست آورد که تمام خواسته‌های سازمانی برآورده شود.

۴٫تسهیل ارتباط بین کسب و کار: با توجه به تسهیل ارتباط بین کسب و کار و مدیریت فناوری یک حسابرس می‌تواند اثر مثبت باز کردن کانال‌های ارتباطی بین کسب و کار و فناوری‌های مدیریت یک سازمان را داشته باشد. وظیفه حسابرسان، مشاهده و آزمایش چیزی است که در واقعیت و در عمل اتفاق می‌افتد. تحویل نهایی اطلاعات ارزشمند حسابرسی در گزارشات نوشته و به صورت شفاهی ارائه می‌شود. مدیریت ارشد می‌تواند عملکرد نظرات مستقیم بر چگونگی سازمان خود را داشته باشد. فناوری حرفه ای در یک سازمان باید بداند که انتظارات و اهداف مدیریت ارشد سازمان چیست. حسابرسان به کمک این ارتباطات از طریق مشارکت در جلسات با مدیریت فناوری و از طریق بررسی و پیاده سازی فعلی از سیاست‌های دستور العمل‌ها و استانداردها مطلع می‌شوند.  این مهم است که حسابرسی IT درک درستی از عنصر کلیدی در نظارت مدیریت از فناوری داشته باشد. تکنولوژی یک سازمان برای حمایت از استراتژی کسب و کار، توابع و عملیات وجود دارد. حمایت از تسطیع فناوری کسب و کار حیاتی است و حسابرس باید آنرا حفظ نماید.

۵٫بهبود سیستم: موسسه[۲] *ITGI بهبود سیستم را در فناوری سیستم اینگونه تعریف نموده است: مسئولیت تصمیم‌گیری با مدیران و هیئت مدیره است. این مسئولیت شامل رهبری، ساختار سازمانی و فرآیندها است که این اطمینان را می‌دهد که با گسترش استراتژی ها اهداف سازمان حفظ می‌شود. در ساختار رهبری فرآیندهای سازمانی در تعریف حسابرسان آنها را به عنوان افراد کلیدی سازمان معرفی می‌نمایند. حسابرسی IT و مدیریت مرکزی به طور کلی درک قوی از ارزش‌ها، ریسک‌ها، و کنترل در اطراف محیط تکنولوژی یک سازمان دارد. به طور خاص حسابرسان ارزش‌ها، ریسک‌ها و کنترل هر یک از اجزای کلیدی فناوری، برنامه های کاربردی، اطلاعات، زیر ساخت‌ها و مردم را می‌دانند.

جنبه های دیگر سیستم IT شامل چهارچوب چهار هدف اصلی است که در اسناد و مدارک سیستم IT سازمان مورد بحث می‌باشد. این موضوع در تراز کسب و کار از منابع مسئولانه استفاده می‌نمایند و ریسک‌ها به طور مناسب کنترل و مدیریت می‌شوند. حسابرسان IT با  ارائه هر یک از این اهداف تضمین می‌دهند که برای اهداف سازمان جلسه ملاقات بگذارند. اهداف یک سازمان بسیار مهم بوده و در نتیجه عملکرد حسابرسی بسیار مهم می‌باشد. به طور خلاصه حسابداری IT شامل ارزش‌ها، کاهش ریسک، بهبود امنیت مطابق با قوانین و تسهیل ارتباط بین تکنولوژی و مدیریت کسب و کار می‌باشد در نهایت تصمیمات کلی حسابرسی IT را  بهبود می‌بخشد.

*چارچوبی برای توسعه، پیاده سازی، نظارت و بهبود حاکمیت فن آوری اطلاعات و شیوه مدیریتی است.                                                  [۱]*COBIT  

هدف از این چارچوب ارائه یک زبان مشترک برای برقراری ارتباط مدیران کسب و کار  با یکدیگر در رابطه باقاصد، اهداف، و نتایج بوده است.

موسسه تحقیقاتی پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات                                                                                                                               [۲]*ITGI

 

*استاندارد بین‌المللی است که با هدف حفظ امنیـت اطلاعات کارت پرداخت، تعریف شده و مورد استفاده قرارمی‌گیرد                         [۳]*PCI

این استاندارد شامل مجموعه‌ای  از نیازمندیهای امنیتی برای حفظ و نگهداری اطلاعات کارت است و بر مبنای آن لازم است اعضاء، پذیرندگان و provider Service ها قوانین آن را رعایت نمایند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.