آموزش عمومی سیستم‌های مالی و اداری

 • چرخه حسابداری چیست؟

  توسط در ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

  اصل مدت زمان شرکتهای تجاری را ملزم می سازد صورت وضعیت های مالی را به صورت دوره‌ای آماده سازند.به...

  6
 • تعاریف اولیه حسابداری به شکل ساده

  توسط در ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

  برای شروع حسابداری عملی دانستن تعدادی تعاریف و اصطلاحات ضروری به نظر میرسد به همین خاطر تعاریف اولیه حسابداری...

  9
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.