Posts tagged with ‘آینده’

  • آینده پژوهی

    توسط در ۲۷/۰۵/۱۳۹۵

    یکی از ایراداتی که به تحقیقات کمّی در بازاریابی گرفته می‌شود، این است که تلاش می‌شود با مطالعه‌ی آماری...

    5
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.