Posts tagged with ‘اطلاعات حسابداری،اطلاعات مدیریتی’

  • MIS And AIS

    MIS And AIS

    توسط در ۱۶/۱۱/۱۳۹۵

    تخمین زمان مطالعه : ۱۰دقیقه توسعه رو به رشد فن‌آوری در نیازهای اطلاعاتی از نقش‌های برجسته سیستم اطلاعاتی می‌باشد،...

    4
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.