Posts tagged with ‘تحقیق ، توسعه ، فن آوری اطلاعات ، حسابداری’

  • R & D

    توسط در ۰۳/۰۲/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه *R&Dبه معنی تحقیق و توسعه و یا به عنوان تحقیق فن‌آوری در اروپا شناخته...

    3
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.