Posts tagged with ‘حسابداری زیست محیطی ، حسابداری اقتصادی’

  • حسابداری زیست محیطی

    حسابداری زیست محیطی

    توسط در ۱۲/۰۴/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۵ دقیقه حسابداری زیست محیطی یک زیر مجموعه از حسابداری مناسب است، هدف این نوع حسابداری...

    2
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.