Posts tagged with ‘حسابداری فن آوری اطلاعات – ریسک حسابداری’

  • حسابداری IT مبتنی بر ریسک

    حسابرسی IT مبتنی بر ریسک

    توسط در ۲۵/۱۰/۱۳۹۵

    تخمین زمان مطالعه : ۲ دقیقه حسابرسی مبتنی بر ریسک سبکی از حسابداری است که بر تجزیه و تحلیل...

    2
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.