Posts tagged with ‘حسابداری مدیریتی ،مدیریت، حسابداری’

  • حسابداری مدیریتی

    حسابداری مدیریتی

    توسط در ۲۲/۰۳/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه: ۳ دقیقه حسابداری مدیریتی ترکیبی از حسابداری، امور مالی و مدیریت می‌باشد که با مهارت‌های کسب...

    1
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.