Posts tagged with ‘حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی’

  • حسابرسی عملیاتی

    توسط در ۲۰/۰۳/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۵ دقیقه حسابرسی عملیاتی  یک بررسی سیستماتیک از عملکرد اثر بخشی کارایی و اقتصادی می‌باشد وهدف‌های...

    2
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.