Posts tagged with ‘داشبوردمدیریتی ، حسابداری’

  • داشبورد مدیریتی

    توسط در ۲۸/۰۹/۱۳۹۵

    داشبورد اغلب ارائه دیدگاه‌های* KPI (شاخص‌های کلیدی عملکرد) مربوط به یک فرآیند عینی و یا یک کسب و کار خاص می‌باشد. به...

    4
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.