Posts tagged with ‘سرمایه فکری، نو آوری ، ارزش افزوده’

  • سرمایه فکری، ارزش افزوده

    سرمایه فکری و نوآوری ارزش افزوده

    توسط در ۲۶/۰۴/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۳ دقیقه  هدف از این پژوهش بررسی نقش نوآوری سرمایه در ایجاد ارزش برای کسب و...

    0
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.