Posts tagged with ‘سرمایه فکری – حسابداری- کسب و کار’

  • سرمایه فکری

    توسط در ۰۸/۱۰/۱۳۹۵

    سرمایه فکری ارزش نامحسوس یک کسب و کار می‌باشد. در حقیقت مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری، رقابت، تجربه...

    4
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.