Posts tagged with ‘نرم‌افزار چابک’

 • آموزش حسابداری

  توسط در ۲۷/۰۴/۱۳۹۵

  7
 • سرمایه گذاری اولیه چیست؟

  توسط در ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

  ممکن است سرمایه گذاری اولیه علاوه بر نقد به صورت غیر نقدی باشد. مثلا یکی از شرکا یک وسیله...

  5
 • حسابداری مدیریت چیست؟

  توسط در ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

  نوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی...

  7
 • چرخه حسابداری چیست؟

  توسط در ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

  اصل مدت زمان شرکتهای تجاری را ملزم می سازد صورت وضعیت های مالی را به صورت دوره‌ای آماده سازند.به...

  6
 • تعاریف اولیه حسابداری به شکل ساده

  توسط در ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

  برای شروع حسابداری عملی دانستن تعدادی تعاریف و اصطلاحات ضروری به نظر میرسد به همین خاطر تعاریف اولیه حسابداری...

  9
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.