Posts tagged with ‘نظریه آربیتراژ، حسابداری، قیمت گذاری’

  • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

    نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

    توسط در ۰۳/۰۲/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۲ دقیقه به کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می‌گویند....

    4
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.