Posts tagged with ‘هوش تجاری – کسب و کار – حسابداری’

  • هوش تجاری

    هوش تجاری

    توسط در ۲۸/۰۹/۱۳۹۵

    هوش‌تجاری *(BI) مجموعه‌ای ازاستراتژی‌ها، فرایندها، برنامه‌های کاربردی، داده‌ها، محصولات، فن آوری و معماری فنی می‌باشد که برای تبدیل و جمع آوری،...

    4
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.