Posts tagged with ‘ویژگیهای کیفی، حسابداری’

  • ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

    ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

    توسط در ۱۸/۱۱/۱۳۹۵

    تخمین زمان مطالعه : ۲دقیقه ویژگی‌های کیفی به ویژگی‌هایی گفته می‌شود که باعث با ارزش شدن و قابل استفاده...

    12
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.