Posts tagged with ‘پول نقد ، سرمایه گذاری ، دارایی ها’

  • پول نقد ، سرمایه گذاری، دارایی

    بازه پول نقد سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها

    توسط در ۰۷/۰۵/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۳ دقیقه ما الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای را برای بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها متناسب با...

    1
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.