Posts tagged with ‘گپسب ، حسابداری’

  • GASB گسب

    توسط در ۰۷/۰۵/۱۳۹۶

    تخمین زمان مطالعه : ۵ دقیقه در سال ۱۹۸۴هیئت استانداردهای سود دولت(GASB)  بر طبق شالوده سود مالی(FAF)  شکل گرفت...

    2
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.